Policajneho Zboru ransomware removal guide

By | juli 29, 2013
Please share to help other people!

The Policajneho Zboru ransomware, “Útvar Osobitného Určenia” – “Kriminalistický a Expertizny Ústav” – “olicajneho Zboru” also known as the Policia Virus or Moneypak/FBI Virus is one of the most common malware infections around the world. This variant of the Trojan-Ransom.Win32.Urausy of Slovakia with a picture of Ivan Gašparovič that pretends to be from the Policajneho Zboru, Útvar Osobitného Určenia, Kriminalistický a Expertizny Ústav, olicajneho Zboru and Europol.

When your computer is locked, and you are seeing a message VAROVANIE! Váš osobný počítač je uzamknuty’ z bezpečnostných dôvodov by z nasledujúcich dôvodov:. the your computer is locked by the Policajneho Zboru ransomware that covers the entire desktop of the compromised computer and demands payment for the supposed illegal cyber activity.

If your computer is infected with the Policajneho Zboru ransomware please ignore and don’t pay the fine, and use this removal guide to remove the Policajneho Zboru ransomware for free. This page is a comprehensive guide with different methods to remove the Policajneho Zboru ransomware from your computer. HitmanPro.kickstart is designed to remove all kinds of ransomware from your computer, Just follow the instructions below to remove the Policajneho Zboru ransomware completely from your computer.

Policajneho Zboru ransomware

Policajneho Zboru ransomware

VAROVANIE! Váš osobný počítač je uzamknuty’ z bezpečnostných dôvodov by z nasledujúcich dôvodov:

Ste obvinený z prezerania/skladovania a/alebo distribúcia pornografickýd\ materiálov zakázané obsahu (detská pomografia/zvieraďosti atď) že ste porušil všeobemú deklaráciu o boji proti
šíreniu detskej pornografie a obvinený z trestného činu podla äánku 161 trestného zákonnika Slovenske’ republiky.

Článok 161 Uestného zákonmka Slovenske’ republiky ustanovuje ako trest odňatia slobody v trvaní 5-11 rokou.

Tiež ste osoba podozrivá z porušenia ‘zákon o autorskom práve a právach súvisiacídi s právom“ (stahovanie pirátskej hudby, videa neletsenzionnogo softvér) a použitia a/alebo šírenie
obsahu chráneného autorským právom. Tým ste osoba podozriva’ z porušenia článku 148 trestného zákonmka Slovenske’ republiky.

Článok 148 trestného zákonmka Slovenske’ republiky, musí byt’ trest pokuta 150 až 550 základným jednotiek alebo odňatím slobody na dobu 3-7 rokov.
S počítačom došlo k neoprávnenému prístupu k obmedzenému prístupu verejnosti k informáciám a informáciám oeloštátneho významu v Internete.

Článok 215 trestného zákonmka stanovuje pre Slovenskú republiku ako trest pokuty až do výšky 6100000 eur a/alebo trest odňatia slobody na dobu od 5 do 8 rokov.

Tiež v analýze informácií uložených na vašom osobnom počítači, bolo zistené, že z počítača na pravidelnom základe je hromadne’ rozosielanie nevyžiadanej pošty, si zámerne zariadil žoldniera
motívy alebo osoby, ktoré bez vášho vedomia alebo súhlasu, ako váš počítač môže byť napadnutý škodlivým softvérom. Tieto poštové šíria škodlivý softvér alebo zakázané pomografické materiály.

Preto, ste účtované vyšetrovanie neúmyselné porušenie Satja 301 Trestného zákona Slovenské republiky (ďalej len ‘zákon o boji proti šíreniu spamu a matware (vírusy)”).
Článok 301 trestného zákonníka Slovenske’ republiky stanovuje sankciu pokutu až do výšky 950.000 eur a trest odňatia slobody až na 5 rokov.

Policajneho Zboru ransomware removal guide

All tools used in our malware removal guides are completely free to use and should remove any trace of malware from your computer.
Please be aware that removing Malware is not so simple, and we strongly recommend to backup your personal files and folders before you start the malware removal process.

Step 1 – Run a scan with HitmanPro.Kickstart to remove the Policajneho Zboru ransomware
Step 2 – Run a scan with Malwarebytes Anti-Malware to check your computer for remnants of the Policajneho Zboru ransomware
Step 3 – Run a deep scan with Emsisoft Anti-Malware for a second opinion of the presence of malware and remnants of the Policajneho Zboru ransomware

Remove the Policajneho Zboru ransomware with HitmanPRO Kickstart

Please download HitmanPro to your desktop.
Press this link for the complete “User Manual” for HitmanPro.Kickstart.

 • Start the program by double clicking on HitmanPro.exe. (Windows Vista/7 users right click on the HitmanPro icon and select run as administrator).
 • Click on the “HitmanPro.Kickstart” button to create a bootable USB-stick with HitmanPro.Kickstart (see the screenshot below).

 • Now insert the USB flash drive that you will use to write the HitmanPro.Kickstart files to.
  • As soon as one or more USB flash drives are detected, a selection screen will be presented.

 • Now select the USB flash drive on which you want to place the HitmanPro.Kickstart files and press the button Install Kickstart.
 • Important! Be aware that that all contents of the selected flash drive will be erased before the HitmanPro.Kickstart files are written.
 • If you press the ‘Yes’ button now, the selected USB flash drive will be formatted and all necessary HitmanPro.Kickstart files will be retrieved from the HitmanPro servers and written to the flash drive

 • Once the process is completed you can now remove the USB flash drive from the PC and use it to remove the Policajneho Zboru ransomware from the ransomed PC.
 • Now insert the HitmanPro.Kickstart USB flash drive into a USB port of the ransomed PC that is infected with the Policajneho Zboru ransomware and start the PC.
 • During the startup of the PC, enter the (BBS) Bios Boot Selector menu with F10 or F11 and select the USB flash drive that contains HitmanPro.Kickstart to boot from.
  • If it’s not possible to enter the BBS go into the BIOS and set the USB option as your first boot-device by the boot-sequence.
 • The default way to boot is option 1, which skips the master boot record of your hard drive. If you do not press any key, the process will continue after 10 seconds using the default boot selection.

 • If you see a logon screen you can either select a user and logon, or if you wait approximately 15 seconds, HitmanPro will be started on your Windows logon screen.
 • If you don’t login the Policajneho Zboru ransomware can’t load and HitmanPro.Kickstart will start in a few seconds and will remove the Policajneho Zboru ransomware

 • Click on the next button. You must agree with the terms of EULA.
 • Check the box beside “No, I only want to perform a one-time scan to check this computer“.
 • Click on the next button.
 • The program will start to scan the computer. The scan will typically take no more than 2-3 minutes.
 • Click on the next button and choose the option activate free license
 • Click on the next button and the infections where found will be deleted.
 • Click now on the Save Log option and save this log to your desktop.
 • Click on the next button and restart the computer after removing the Mandiant USA Cyber Security ransomware

Remove the Policajneho Zboru ransomware – Alternative instructions

Start your computer in Safe Mode with Networking and scan for malware with Malwarebytes Anti-Malware to remove the Urausy Policajneho Zboru ransomware Infection .

 1. Remove all CDs, and DVDs from your computer, and then restart your computer.
 2. Press and hold the F8 key as your computer restarts.Please keep in mind that you need to press the F8 key before the Windows start-up logo appears.
  Note: With some computers, if you press and hold a key as the computer is booting you will get a stuck key message. If this occurs, instead of pressing and holding the “F8 key”, tap the “F8 key” continuously until you get the Advanced Boot Options screen.
 3. On the Advanced Boot Options screen, use the arrow keys to highlight Safe Mode with Networking , and then press ENTER.
 4. If your computer has started in Safe Mode with Networking, you’ll need to perform a system scan with Malwarebytes Anti-Malware

Download Malwarebytes Anti-Malware and perform a malware-scan to remove the Policajneho Zboru ransomware

Download Malwarebytes Anti-Malware to your desktop.

 • Double-click mbam-setup.exe and follow the prompts to install the program.
 • At the end, be sure a checkmark is placed next to Update Malwarebytes’ Anti-Malware and Launch Malwarebytes’ Anti-Malware
 • Then click Finish.
 • If an update is found, it will download and install the latest version.
 • Once the program has loaded, select Perform quick scan, then click Scan.
 • When the scan is complete, click OK, then Show Results to view the results.
 • Be sure that everything is Checked (ticked) except items in the C:\System Volume Information folder and click on Remove Selected.
 • If you accidently close it, the log file is saved here and will be named like this: C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Malwarebytes\Malwarebytes’ Anti-Malware\Logs\mbam-log-date (time).txt
 • Note: If MBAM encounters a file that is difficult to remove, you will be presented with 1 of 2 prompts.
 • Click OK to either and let MBAM proceed with the disinfection process.
 • If asked to restart the computer, please do so immediately. Failure to reboot will prevent MBAM from removing all the malware.
 • After the restart in Normal mode, start Malwarebytes Anti-Malware again and perform a Full System scan to verify that there are no remaining threats.

Run Emsisoft Anti-Malware after the removal of the Policajneho Zboru ransomware

Download the Emsisoft Anti-Malware setup program to your desktop.

 • Once the installation package has been downloaded, double-click on the EmsisoftAntiMalwareSetup.exe icon to install Emsisoft Anti-Malware.
 • If the setup program displays an alert about safe mode if you try to install Emsisoft Anti-Malware in safe mode, please click on the Yes button to continue.
 • You should now see a dialog asking what language you would like to use. Please select the language you wish to use and press the OK button.
 • In the next screen accept the License Agreement by checking the option “I accept the agreement” and click on the install button.
 • After the necessary files are copied, you will get to a screen asking the mode that you wish to use Emsisoft Anti-Malware.
 • If you want to use the freeware mode whitout protection choose this option, we recommend to use the 30 days free trial (within this option you can get the full version of Emsisoft Anti-Malware for free, click here for more information about the Emsisoft Referral Rewards Program.

 • You will now be at a screen asking if you wish to join Emsisoft’s Anti-Malware network. Read the descriptions and uncheck the options that you wish to use. When you are ready click on the Next button.
 • Next Emsisoft Anti-Malware will begin to update it’s virus defenitions.
 • When the updates are completed, click on the Clean computer now button. Emsisoft Anti-Malware will start to load its scanning engine and then display a screen asking what type of scan you would like to perform.
 • Please select the Deep Scan option and then click on the Scan button. The Deep Scan option will take the longest time to scan your computer, but will also be the most thorough. As you are here to clean infections, it is worth the wait to make sure your computer is properly scanned.
 • Emsisoft Anti-Malware will now start to scan your computer for rootkits and malware.
 • Please be patient while Emsisoft Anti-Malware scans your computer.

 • When the scan has finished, the program will display the scan results that shows what infections where found.
 • Now click on the Quarantine Selected Objects button, which will remove the infections and place them in the program’s quarantine.
 • If you see a messag like “Not all Malware objects have been quarantined, Do you want to place them in quarantine now?” click on “Yes
 • You will now be at the last screen of the Emsisoft Anti-Malware setup program, click on the button Close setup wizzard.
 • If Emsisoft prompts you to reboot your computer to finish the clean up process, please allow it to do so.
 • Please reboot directly your computer when Emsisoft Ant-Malware is finished to complete the installation process.

Information

Some of the programs that we used in our malware removal guides would be a good idea to keep and used often in helping to keep the computer clean. Malwarebytes Anti-Malware is one of the most powerful anti-malware tools. It is totally free but for real-time protection you will have to pay a small one-time fee. The license of Malwarebytes Anti-Malware is life-time so you have to buy it once, and because Malwarebytes Anti-Malware is a great addition to your regular virusscanner of security programs.

Choose a good internet security suite, Bitdefender’s Internet security 2013 is an excellent, user-friendly security suite, and with the autopilot technology there are no popups, no alerts or other messages because in this mode it will resolve almost every security issue on its own without the intervention of the user.

Incoming search terms:

 • ste obvineny z prezerania
 • BrowseFox-FBB
 • clanok 161 trestneho zákona
 • obvinenie z prezerania
 • policajny zbor varovanie
 • virus utvar osobitneho urcenia
 • policajny virus
 • pokuta utvar osobitneho urcenia
 • ste obvineny zo sirenia
 • virus interpol gasparovic
 • Clanok 215 trestneho zakona
 • porusenie zakona o o prezerani a stahovani hudby
 • varovanie pz
 • boli ste obvinený zo šírenia
 • varovanie kriminalisticky urad